مواد اولیه صنایع آبکاری یکی از فرآیندهای مهم صنعتی است که در آن یک لایه نازک از یک فلز یا آلیاژ روی سطح فلز دیگری با استفاده از جریان الکتریکی رسوب داده می شود. این فرآیند کاربردهای گسترده ای در صنایع مختلف دارد، از جمله:

 • تولید قطعات خودرو
 • ساخت لوازم بهداشتی
 • تولید ظروف آشپزخانه
 • ماشین کاری و ساخت قطعات صنعتی
 • صنایع الکترونیک

مواد اولیه صنایع آبکاری شامل مواد شیمیایی، تجهیزات و مصالحی هستند که برای انجام این فرآیند مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله به بررسی مواد شیمیایی صنایع آبکاری می پردازیم.شما مشتریان عزیز میتوانید برای خرید محلول آبکاری با شماره 09102295002 تماس حاصل فرمایید.

انواع مواد شیمیایی صنایع آبکاری

مواد اولیه صنایع آبکاری | بازرگانی رامش نژاد

مواد اولیه صنایع آبکاری | بازرگانی رامش نژاد

مواد شیمیایی صنایع آبکاری را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

 • مواد شیمیایی اصلی که برای تشکیل محلول آبکاری مورد استفاده قرار می گیرند.
 • مواد شیمیایی افزودنی که برای بهبود کیفیت و عملکرد محلول آبکاری اضافه می شوند.

شما مشتریان عزیز میتوانید برای خرید فیناستراید و خرید فروکتوز پودری به لینک مربوطه مراجعه کنید.

مواد شیمیایی اصلی

مواد شیمیایی اصلی صنایع آبکاری عبارتند از:

 • فلزات که در تشکیل لایه آبکاری مورد استفاده قرار می گیرند. فلزاتی که معمولاً در آبکاری استفاده می شوند عبارتند از:
  • نیکل
  • مس
  • کروم
  • روی
  • طلا
  • نقره
 • اسیدها که برای حل کردن فلزات مورد استفاده قرار می گیرند. اسیدهای پرکاربرد در آبکاری عبارتند از:
  • اسید سولفوریک
  • اسید نیتریک
  • اسید فسفریک
  • اسید کلریدریک
 • قلویاها که برای تنظیم pH محلول آبکاری مورد استفاده قرار می گیرند. قلیاهای پرکاربرد در آبکاری عبارتند از:
  • سود سوزآور
  • هیدروکسید سدیم
  • هیدروکسید پتاسیم
 • مواد شیمیایی دیگر که برای تشکیل محلول آبکاری مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد عبارتند از:
  • نمک ها
  • عوامل فعال سطحی
  • مواد امولسیون کننده
  • مواد ضد کف

مواد شیمیایی افزودنی

مواد شیمیایی افزودنی صنایع آبکاری عبارتند از:

 • مواد شیمیایی تصفیه کننده که برای حذف ناخالصی ها از محلول آبکاری مورد استفاده قرار می گیرند.

مواد شیمیایی تصفیه کننده موادی هستند که برای حذف ناخالصی ها از محلول آبکاری مورد استفاده قرار می گیرند. این ناخالصی ها می توانند شامل فلزات سنگین، یون های غیر فلزی، مواد آلی و غیره باشند. ناخالصی ها می توانند باعث کاهش کیفیت و عملکرد محلول آبکاری شوند، بنابراین حذف آنها ضروری است.

مواد شیمیایی تصفیه کننده را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

 • مواد شیمیایی شیمیایی که از طریق واکنش های شیمیایی ناخالصی ها را از محلول آبکاری حذف می کنند.
 • مواد شیمیایی فیزیکی که از طریق فرآیندهای فیزیکی مانند فیلتراسیون، اسمز معکوس و تعویض یونی ناخالصی ها را از محلول آبکاری حذف می کنند.

مواد شیمیایی شیمیایی تصفیه کننده

مواد شیمیایی شیمیایی تصفیه کننده عبارتند از:

 • عوامل احیا کننده که برای کاهش یون های فلزات سنگین به فلزات جامد استفاده می شوند.
 • عوامل اکسید کننده که برای اکسید کردن یون های غیر فلزی و مواد آلی استفاده می شوند.
 • عوامل رسوب کننده که برای رسوب ناخالصی ها از محلول آبکاری استفاده می شوند.

مواد شیمیایی فیزیکی تصفیه کننده

مواد شیمیایی فیزیکی تصفیه کننده عبارتند از:

 • فیلترها که برای حذف ذرات جامد از محلول آبکاری استفاده می شوند.
 • اسمز معکوس که برای حذف یون ها از محلول آبکاری استفاده می شود.
 • تعویض یونی که برای حذف یون های خاص از محلول آبکاری استفاده می شود.

انتخاب مواد شیمیایی تصفیه کننده

انتخاب مواد شیمیایی تصفیه کننده باید با توجه به نوع ناخالصی موجود در محلول آبکاری انجام شود. همچنین، باید به نکات ایمنی هنگام کار با مواد شیمیایی تصفیه کننده توجه داشت.

نکات ایمنی هنگام کار با مواد شیمیایی تصفیه کننده
 • از تجهیزات ایمنی مناسب مانند دستکش، عینک ایمنی و ماسک استفاده کنید.
 • مواد شیمیایی تصفیه کننده را در محلی خنک و خشک نگهداری کنید.
 • مواد شیمیایی تصفیه کننده را دور از دسترس کودکان و حیوانات نگهداری کنید.
 • در صورت تماس مواد شیمیایی تصفیه کننده با پوست یا چشم، فوراً آن ناحیه را با آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه کنید.
 • مواد شیمیایی تثبیت کننده که برای پایدار نگه داشتن محلول آبکاری مورد استفاده قرار می گیرند.
 • مواد شیمیایی بهبود دهنده که برای بهبود کیفیت و عملکرد محلول آبکاری مورد استفاده قرار می گیرند.

مواد شیمیایی تثبیت کننده

موادی هستند که برای پایدار نگه داشتن محلول آبکاری مورد استفاده قرار می گیرند. محلول های آبکاری به دلیل واکنش های شیمیایی که در آنها رخ می دهد، به مرور زمان پایداری خود را از دست می دهند. مواد شیمیایی تثبیت کننده با کاهش سرعت این واکنش ها، باعث پایدار ماندن محلول آبکاری می شوند.

مواد شیمیایی تثبیت کننده را می توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

 • مواد شیمیایی بازدارنده که از واکنش های شیمیایی که باعث ناپایداری محلول آبکاری می شوند جلوگیری می کنند.
 • مواد شیمیایی اصلاح کننده که با اصلاح خواص محلول آبکاری، پایداری آن را افزایش می دهند.
خرید محلول آبکاری | بازرگانی رامش نژاد

خرید محلول آبکاری | بازرگانی رامش نژاد

مواد شیمیایی بازدارنده

مواد شیمیایی بازدارنده عبارتند از:

 • مواد شیمیایی اکسید کننده که با اکسید کردن یون های فلزات فعال، از واکنش آنها با سایر یون ها جلوگیری می کنند.
 • مواد شیمیایی احیا کننده که با کاهش یون های فلزات غیرفعال، از واکنش آنها با سایر یون ها جلوگیری می کنند.
 • مواد شیمیایی چربی گیر که با حذف چربی ها و روغن ها از سطح قطعات، از واکنش آنها با یون های فلزات جلوگیری می کنند.

مواد شیمیایی اصلاح کننده

مواد شیمیایی اصلاح کننده عبارتند از:

 • مواد شیمیایی بافر که با تنظیم pH محلول آبکاری، از واکنش های شیمیایی که باعث ناپایداری محلول آبکاری می شوند جلوگیری می کنند.
 • مواد شیمیایی ضد کف که از تشکیل کف در محلول آبکاری جلوگیری می کنند.
 • مواد شیمیایی ضد رسوب که از رسوب ناخالصی ها در محلول آبکاری جلوگیری می کنند.

انتخاب مواد شیمیایی تثبیت کننده

انتخاب مواد شیمیایی تثبیت کننده باید با توجه به نوع محلول آبکاری و عواملی که باعث ناپایداری آن می شوند انجام شود. همچنین، باید به نکات ایمنی هنگام کار با مواد شیمیایی تثبیت کننده توجه داشت.

نکات ایمنی هنگام کار با مواد شیمیایی تثبیت کننده

 • از تجهیزات ایمنی مناسب مانند دستکش، عینک ایمنی و ماسک استفاده کنید.
 • مواد شیمیایی تثبیت کننده را در محلی خنک و خشک نگهداری کنید.
 • مواد شیمیایی تثبیت کننده را دور از دسترس کودکان و حیوانات نگهداری کنید.
 • در صورت تماس مواد شیمیایی تثبیت کننده با پوست یا چشم، فوراً آن ناحیه را با آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه کنید.

مواد شیمیایی تثبیت کننده نقش مهمی در حفظ کیفیت و عملکرد محلول آبکاری دارند. انتخاب مواد شیمیایی تثبیت کننده مناسب و رعایت نکات ایمنی هنگام کار با این مواد می تواند به تولید محصولات آبکاری با کیفیت و ایمن کمک کند.

موارد کاربرد مواد شیمیایی تثبیت کننده

مواد شیمیایی تثبیت کننده در صنایع مختلف کاربرد دارند، از جمله:

 • صنایع آبکاری
 • صنایع تولید قطعات خودرو
 • صنایع تولید لوازم خانگی
 • صنایع تولید قطعات الکترونیکی

در صنایع آبکاری، مواد شیمیایی تثبیت کننده برای پایدار نگه داشتن محلول های آبکاری استفاده می شوند. این مواد باعث افزایش عمر مفید محلول های آبکاری و کاهش هزینه های تولید می شوند.

خرید مواد آبکاری

خرید مواد آبکاری | بازرگانی رامش نژاد

خرید مواد آبکاری | بازرگانی رامش نژاد

خرید مواد آبکاری را می توان از فروشگاه های مواد شیمیایی صنعتی یا از شرکت های وارد کننده مواد آبکاری مانند بازرگانی رامش نژاد انجام داد . هنگام خرید مواد آبکاری باید به نکات زیر توجه داشت:

 • کیفیت مواد آبکاری بسیار مهم است. مواد آبکاری با کیفیت پایین می توانند باعث کاهش کیفیت و عملکرد آبکاری شوند.
 • ترکیبات مواد آبکاری باید با توجه به نوع آبکاری مورد نظر انتخاب شود.
 • قیمت مواد آبکاری نیز باید در نظر گرفته شود.

خرید محلول آبکاری

محلول آبکاری را می توان از فروشگاه های مواد شیمیایی صنعتی یا از شرکت های تولید کننده مواد آبکاری خریداری کرد. فروشگاه های مواد شیمیایی صنعتی معمولاً محلول آبکاری آماده را در اختیار دارند. شرکت های تولید کننده مواد آبکاری نیز می توانند محلول آبکاری را مطابق با نیاز مشتری تولید کنند.بازرگانی رامش نژاد یکی از معتبر ترین محل برای خرید محلول آبکاری با سابقه بیش از 10 سال می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.