ساخت پتاسیم نیترات از نمک: پتاسیم نیترات (KNO3) که به عنوان نمکpeter یانیز شناخته می‌شود، ترکیبی شیمیایی با کاربردهای فراوان در صنایع مختلف از جمله کشاورزی، داروسازی و تولید مواد محترقه است.در ادامه برای اینکه بدانیم پتاسیم نیترات را از کجا بخریم به لینک مربوطه مراجعه میکنیم 

در این مقاله، به بررسی روش‌های ساخت پتاسیم نیترات از نمک سفره (NaCl) می‌پردازیم.

مواد اولیه:

 • نمک سفره (NaCl)
 • نیترات آمونیوم (NH4NO3)
 • آب
 • تجهیزاتی مانند بشر، حمام آب، کاغذ صافی و قیف

 محلول نیترات آمونیوم:

ساخت پتاسیم نیترات از نمک
ساخت پتاسیم نیترات از نمک

مرحله اول: گرم کردن آب:

 • 100 میلی لیتر آب را در یک بشر مناسب بریزید.
 • بشر را روی حمام آب یا چراغ الکلی قرار دهید و به آرامی آن را گرم کنید.
 • از دماسنج برای کنترل دمای آب استفاده کنید.
 • نکته: دمای آب باید به 50 درجه سانتیگراد برسد. از جوش آمدن آب خودداری کنید.

 اضافه کردن نیترات آمونیوم:

 • 80 گرم نیترات آمونیوم را به تدریج به آب گرم اضافه کنید.
 • با استفاده از قاشق، نیترات آمونیوم را هم بزنید تا به طور کامل حل شود.
 • نکته: حل شدن نیترات آمونیوم ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

نکات ایمنی:

 • هنگام کار با نیترات آمونیوم، از عینک و دستکش محافظ استفاده کنید.
 • از ظروف و تجهیزات مناسب برای انجام آزمایشات شیمیایی استفاده کنید.
 • محلول نیترات آمونیوم را دور از دسترس کودکان و حیوانات خانگی قرار دهید.
 • از استنشاق بخارات محلول نیترات آمونیوم خودداری کنید.

انجام واکنش تبادل یونی در ساخت پتاسیم نیترات:

پتاسیم نیترات از کجا تهیه کنیم
پتاسیم نیترات از کجا تهیه کنیم

مرحله اول: مخلوط کردن محلول ها:

 • محلول گرم نیترات آمونیوم (آماده شده در مرحله قبل) را در یک بشر مناسب بریزید.
 • 37 گرم نمک سفره (NaCl) را به تدریج به محلول نیترات آمونیوم اضافه کنید.
 • با استفاده از قاشق، محلول را به طور مداوم هم بزنید تا نمک حل شود.

مرحله دوم: مشاهده رسوب:

 • محلول را به مدت 15 تا 20 دقیقه در دمای اتاق نگه دارید تا رسوب کلرید آمونیوم (NH4Cl) به طور کامل ته نشین شود.
 • نکته: رسوب کلرید آمونیوم به صورت ذرات سفید رنگ در ته بشر قابل مشاهده خواهد بود.

مرحله سوم: جداسازی رسوب:

 • از یک قیف و کاغذ صافی برای جداسازی رسوب کلرید آمونیوم از محلول استفاده کنید.
 • محلول فیلتر شده (که حاوی پتاسیم نیترات است) را در یک بشر تمیز جمع آوری کنید.
 • رسوب کلرید آمونیوم را روی کاغذ صافی دور بریزید.

جداسازی رسوب کلرید آمونیوم در ساخت پتاسیم نیترات:

مقدمه:

پس از انجام واکنش تبادل یونی بین نمک سفره (NaCl) و نیترات آمونیوم (NH4NO3)، رسوب کلرید آمونیوم (NH4Cl) به وجود می‌آید. جداسازی این رسوب از محلول پتاسیم نیترات (KNO3) برای ادامه مراحل ساخت پتاسیم نیترات ضروری است.

روش‌های جداسازی:

1. فیلتراسیون:

 • این روش رایج‌ترین روش برای جداسازی رسوب است.

 • مراحل انجام فیلتراسیون:

  • انتخاب کاغذ صافی:
   • نوع کاغذ صافی با توجه به اندازه ذرات رسوب انتخاب می‌شود. برای رسوب کلرید آمونیوم، از کاغذ صافی با منافذ متوسط (مانند کاغذ صافی واتمن شماره 1) استفاده می‌شود.
  • آماده سازی قیف:
   • قیف را در یک بشر یا ارلنmeyer قرار دهید.
   • کاغذ صافی را داخل قیف قرار داده و با کمی آب مرطوب کنید. این کار باعث می‌شود که کاغذ صافی به جداره قیف بچسبد و از عبور ذرات رسوب از لبه کاغذ جلوگیری می‌کند.
  • فیلتراسیون:
   • محلول حاوی رسوب را به آرامی روی کاغذ صافی بریزید.
   • ذرات رسوب روی کاغذ صافی باقی می‌مانند و محلول فیلتر شده (که حاوی پتاسیم نیترات است) از قیف عبور می‌کند.
   • برای تسریع در فیلتراسیون، می‌توانید از خلاء استفاده کنید.
  • شستشوی رسوب:
   • برای جداسازی کامل پتاسیم نیترات از رسوب، رسوب را با کمی آب سرد بشویید.

2. سانتریفیوژ:

 • این روش برای جداسازی ذرات ریز رسوب که به سختی ته نشین می‌شوند، مناسب است.

 • مراحل انجام سانتریفیوژ:

  • انتخاب لوله سانتریفیوژ:
   • لوله سانتریفیوژ باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا تمام محلول را در خود جای دهد.
  • آماده سازی محلول:
   • محلول حاوی رسوب را به طور کامل مخلوط کنید تا ذرات رسوب به طور یکنواخت در محلول پخش شوند.
  • سانتریفیوژ:
   • لوله سانتریفیوژ را در سانتریفیوژ قرار دهید و با سرعت مناسب (حدود 3000 دور در دقیقه) به مدت 10 تا 15 دقیقه سانتریفیوژ کنید.
   • در اثر سانتریفیوژ، ذرات رسوب به ته لوله سانتریفیوژ ته نشین می‌شوند و محلول شفاف پتاسیم نیترات در بالای رسوب قرار می‌گیرد.
  • جداسازی رسوب:
   • با دقت محلول پتاسیم نیترات را از لوله سانتریفیوژ جدا کنید.
   • رسوب را می‌توان دور ریخت یا برای مصارف دیگر استفاده کرد.

فیلتراسیون: جداسازی رسوب از محلول

فیلتراسیون یک روش جداسازی فیزیکی است که برای جدا کردن ذرات جامد از مایعات یا گازها به کار می‌رود. در این روش، مایع یا گاز از میان یک فیلتر عبور می‌کند و ذرات جامد در فیلتر باقی می‌مانند.

کاربردهای فیلتراسیون:

 • جداسازی رسوب از محلول
 • تصفیه آب و مایعات
 • جداسازی ذرات معلق از هوا
 • جداسازی کریستال‌ها از محلول

انواع فیلتراسیون:

 • فیلتراسیون ثقلی: در این روش، مایع یا گاز تحت نیروی جاذبه از فیلتر عبور می‌کند.
 • فیلتراسیون خلاء: در این روش، با استفاده از خلاء، مایع یا گاز از فیلتر عبور می‌کند.
 • فیلتراسیون تحت فشار: در این روش، با استفاده از فشار، مایع یا گاز از فیلتر عبور می‌کند.

مراحل انجام فیلتراسیون:

 1. انتخاب فیلتر مناسب:
 • نوع فیلتر با توجه به اندازه ذرات جامد و نوع مایع یا گاز انتخاب می‌شود.
 • برای ذرات رسوب کلرید آمونیوم، از کاغذ صافی با منافذ متوسط (مانند کاغذ صافی واتمن شماره 1) استفاده می‌شود.
 1. آماده سازی قیف:
 • قیف را در یک بشر یا ارلنmeyer قرار دهید.
 • کاغذ صافی را داخل قیف قرار داده و با کمی آب مرطوب کنید. این کار باعث می‌شود که کاغذ صافی به جداره قیف بچسبد و از عبور ذرات رسوب از لبه کاغذ جلوگیری می‌کند.
 1. فیلتراسیون:
 • محلول حاوی رسوب را به آرامی روی کاغذ صافی بریزید.
 • ذرات رسوب روی کاغذ صافی باقی می‌مانند و محلول فیلتر شده (که حاوی پتاسیم نیترات است) از قیف عبور می‌کند.
 • برای تسریع در فیلتراسیون، می‌توانید از خلاء استفاده کنید.
 1. شستشوی رسوب:
 • برای جداسازی کامل پتاسیم نیترات از رسوب، رسوب را با کمی آب سرد بشویید.

کاربردهای واکنش تبادل یونی:

وارد کننده پتاسیم نیترات
وارد کننده پتاسیم نیترات

واکنش تبادل یونی فرآیندی است که در آن یون‌های یک محلول با یون‌های موجود در یک جامد تبادل می‌شوند. این واکنش کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد، از جمله:

1. تصفیه آب:

 • برای حذف یون‌های ناخواسته مانند فلزات سنگین و نیترات از آب آشامیدنی و صنعتی.
 • برای سختی‌گیری آب و حذف یون‌های کلسیم و منیزیم.

2. جداسازی و تغلیظ فلزات:

 • برای استخراج فلزات از سنگ معدن.
 • برای جداسازی فلزات از یکدیگر.

3. تولید مواد شیمیایی:

 • برای تولید کودهای شیمیایی.
 • برای تولید مواد شوینده.
 • برای تولید دارو.

4. تصفیه فاضلاب:

 • برای حذف آلاینده‌ها از فاضلاب صنعتی و شهری.
 • برای بازیافت آب.

5. پزشکی:

 • در دیالیز برای تصفیه خون بیماران مبتلا به نارسایی کلیه.
 • برای تولید داروهای خاص.

6. کشاورزی:

 • برای تولید کودهای شیمیایی.
 • برای اصلاح خاک.

7. صنایع غذایی:

 • برای تصفیه آبمیوه و شربت.
 • برای تولید شکر و نمک.

8. صنایع نساجی:

 • برای رنگرزی پارچه.
 • برای تصفیه آب مورد استفاده در صنعت نساجی.

9. انرژی هسته‌ای:

 • برای تصفیه آب راکتورهای هسته‌ای.
 • برای تولید مواد رادیواکتیو.

10. کاتالیز:

 • برای سنتز مواد شیمیایی.
 • برای تصفیه گازها.

مزایای واکنش تبادل یونی:

 • این واکنش یک فرآیند نسبتاً ساده و ارزان است.
 • این واکنش می‌تواند برای جداسازی و تغلیظ یون‌های مختلف به کار رود.
 • این واکنش می‌تواند برای تصفیه آب و فاضلاب به کار رود.

معایب واکنش تبادل یونی:

 • این واکنش می‌تواند به تولید پساب‌های شیمیایی منجر شود.
 • این واکنش می‌تواند برای جداسازی و تغلیظ همه یون‌ها به کار نرود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *