مواد اولیه شیمیایی, مواد اولیه صنعتی

فروش فیتاز

واردکننده آنزیم فیتاز | بازرگانی رامش نژاد

فروش فیتاز 1000 و 5000 توسط این شرکت وارد و با بهترین قیمت فیتاز عرضه میشود برای خرید آنزیم فیتاز با ما تماس بگیرید. یک ماده شیمیایی است که در دستگاه گوارش ما یافت می شود. همچنین در غذاهای گیاهی و در باکتری ها و سلول های مخمر یافت می شود. در غذا و در طول هضم, فیتاز ماده شیمیایی به نام اسید فیتیک را تجزیه می کند. فیتاز گاهی اوقات به عنوان دارو استفاده می شود.فیتاز برای افزایش جذب مواد معدنی مانند کلسیم,آهن و روی استفاده می شود. ممکن است به پیشگیری یا درمان کمبود این مواد معدنی کمک کند، اما شواهد علمی خوبی برای حمایت از این موارد وجود ندارد.

خرید آنزیم فیتاز

برای خرید آنزیم فیتاز 1000 و 5000 با بهترین کیفیت و بهترین قیمت در ساعت اداری با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید.

فروش فیتاز | بازرگانی رامش نژاد
فروش فیتاز | بازرگانی رامش نژاد

تاریخچه فیتاز

اولین فیتاز گیاهی در سال 1907 از سبوس برنج و در سال 1908 از یک حیوان (جگر و خون گوساله) یافت شد. در سال 1962 اولین تلاش برای تجاری سازی فیتازها برای اهداف تقویت تغذیه دام آغاز شد,زمانی که International Minerals & Chemicals (IMC) بیش از 2000 میکروارگانیسم را برای یافتن مناسب ترین آنها برای تولید فیتاز مطالعه کرد. این پروژه تا حدی به دلیل نگرانی در مورد منابع قابل استخراج برای فسفر معدنی که در نهایت در حال اتمام است. راه اندازی شد, که IMC در آن زمان برای صنعت خوراک تامین می کرد. سویه قارچی  به عنوان یک نامزد امیدوارکننده شناسایی شدزیرا قادر به تولید مقادیر زیادی فیتاز خارج سلولی بود. با این حال، کارایی ارگانیسم برای تجاری سازی کافی نبود,بنابراین پروژه در سال 1968 با شکست به پایان رسید.

با این حال، شناسایی A. niger در سال 1984 منجر به تلاش جدیدی با جهش‌یافته A. niger شد که با فناوری DNA نوترکیب نسبتاً اخیراً اختراع شده انجام شد. این پروژه با بودجه USDA توسط دکتر رودی وودزینسکی که قبلاً در پروژه IMC شرکت کرده بود, آغاز شد. این پروژه در سال 1984 در سال 1991 به اولین ژن فیتاز تا حدی شبیه‌سازی شده phyA (از A. niger NRRL 31235) و بعداً در سال 1993 به شبیه‌سازی ژن کامل و بیان بیش از حد آن در A. niger منجر شد.در سال 1991 BASF شروع به فروش اولین فیتاز تجاری تولید شده در A. niger با نام تجاری Natuphos کرد که برای افزایش محتوای مواد مغذی خوراک دام استفاده می‌شد.

در سال 1999، فیتازهای باکتری اشرشیاکلی موثرتر از فیتازهای قارچی A. niger شناسایی شدند. متعاقباً این امر منجر به استفاده از خوراک دام از این نسل جدید فیتازهای باکتریایی شد که از بسیاری جهات بر فیتازهای قارچی برتری داشتند.

آنزیم فیتاز چیست ؟

خرید آنزیم فیتاز | بازرگانی رامش نژاد
فروش فیتاز | بازرگانی رامش نژاد

کلاس ها

چهار کلاس متمایز از فیتاز در ادبیات مشخص شده است: هیستیدین اسید فسفاتازها (HAPS), فیتازهای بتا پروپلر (BPPs),اسید فسفاتازهای بنفش (PAPs), اخیراً، فیتازهای پروتئین تیروزین فسفاتاز (PTP-). مانند فیتازها)

هیستیدین اسید فسفاتازها (HAPs)

بیشتر فیتازهای شناخته شده متعلق به دسته ای از آنزیم ها به نام هیستیدین اسید فسفاتازها (HAPs) هستند. HAP ها از قارچ های رشته ای، باکتری ها، مخمرها و گیاهان جدا شده اند. همه اعضای این دسته از فیتاز یک موتیف توالی سایت فعال مشترک دارند (Arg-His-Gly-X-Arg-X-Pro) و یک مکانیسم دو مرحله ای دارند که اسید فیتیک (و همچنین برخی دیگر از فسفواسترها) را هیدرولیز می کند. فیتاز از قارچ Aspergillus niger یک HAP است و به دلیل فعالیت ویژه بالا و نقش تجاری آن به عنوان یک افزودنی خوراک دام برای افزایش فراهمی زیستی فسفات از اسید فیتیک در جیره غذایی بر پایه غلات طیور و خوک به خوبی شناخته شده است. . HAP ها همچنین در چندین گیاه تراریخته به عنوان یک روش جایگزین بالقوه برای تولید فیتاز برای صنعت خوراک دام بیان شده اند و اخیراً، ژن HAP فیتاز از E. coli با موفقیت در خوک تراریخته بیان شده است.

فیتازهای بتا پروانه

فیتازهای بتا پروپلر کلاسی از فیتازها را تشکیل می دهند که اخیراً کشف شده است. این اولین نمونه‌های این دسته از آنزیم‌ها در اصل از گونه‌های Bacillus شبیه‌سازی شده‌اند,اما میکروارگانیسم‌های متعددی از آن زمان به‌عنوان تولیدکننده فیتازهای بتا پروپلر شناسایی شده‌اند. ساختار سه بعدی بتا پروانه فیتاز شبیه پروانه ای با شش پره است. تحقیقات کنونی نشان می‌دهد که فیتازهای بتا پروپلر آنزیم‌های اصلی تجزیه‌کننده فیتات در آب و خاک هستند و ممکن است نقش عمده‌ای در چرخه فیتات-فسفر داشته باشند.

اسید فسفاتازهای بنفش

اخیراً یک فیتاز از لپه‌های دانه‌های سویا در حال جوانه‌زنی جدا شده است که دارای موتیف محل فعال اسید فسفاتاز بنفش (PAP) است. این دسته از متالوآنزیم به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است و جستجو در پایگاه های داده ژنومی توالی های PAP مانند را در گیاهان، پستانداران، قارچ ها و باکتری ها نشان می دهد. با این حال، تنها PAP از سویا مشخص شده است که فعالیت فیتاز قابل توجهی دارد. ساختار سه بعدی, موتیف توالی مکان فعال و مکانیسم پیشنهادی کاتالیز برای PAP ها تعیین شده است.

فیتازهای شبه پروتئین تیروزین فسفاتاز

فقط تعداد کمی از فیتازهای شناخته شده متعلق به یک ابرخانواده آنزیم به نام پروتئین تیروزین فسفاتاز (PTPs) هستند. فیتازهای PTP مانند، یک کلاس نسبتاً تازه کشف شده از فیتاز,از باکتری‌هایی که به طور معمول در روده حیوانات نشخوارکننده ساکن هستند, جدا شده‌اندهمه فیتازهای PTP مانند مشخص شده دارای یک موتیف توالی سایت فعال (His-Cys-(X)5-Arg), یک مکانیسم دو مرحله ای و اسید-باز دفسفوریلاسیون, و فعالیت به سمت باقی مانده های تیروزین فسفریله شده, ویژگی هایی هستند که برای همه مشترک است. آنزیم های بالای خانواده PTP. مانند بسیاری از آنزیم های ابرخانواده PTP، سوبستراهای بیولوژیکی دقیق و نقش فیتازهای شبه PTP باکتریایی هنوز به وضوح شناسایی نشده اند. فیتازهای PTP-مانند مشخص شده از باکتری‌های شکمبه توالی و همسانی ساختاری با فسفوئینوزیتید/-اینوزیتول فسفاتاز PTEN پستانداران،  و تشابه توالی قابل توجهی با دامنه PTP یک پروتئین حدت ترشح شده نوع III از سرنگ سودوموناس دارند.

فعالیت آنزیم فیتاز

قیمت آنزیم فیتاز | بازرگانی رامش نژاد
قیمت آنزیم فیتاز | بازرگانی رامش نژاد

ویژگی بستر آنزیم فیتاز

اکثر فیتازها دارای ویژگی سوبسترای وسیعی هستند و توانایی هیدرولیز بسیاری از ترکیبات فسفریله شده را دارند که از نظر ساختاری شبیه اسید فیتیک نیستند مانند ADP,، ATP فنیل فسفات,فروکتوز 1,6-بیس فسفات، گلوکز 6-فسفات، گلیسروفسفات و گلیسروفسفات. . فقط تعداد کمی از فیتازها به عنوان بسیار خاص برای اسید فیتیک توصیف شده اند,مانند فیتازهای باسیلوس sp, Aspergillus sp., E. coli و آن فیتازهایی که متعلق به کلاس فیتازهای PTP مانند هستند.

مسیرهای دفسفوریلاسیون اسید فیتیک

اسید فیتیک دارای شش گروه فسفات است که ممکن است توسط فیتازها با سرعت و ترتیب متفاوت آزاد شود. فیتازها فسفات‌ها را از اسید فیتیک به صورت مرحله‌ای هیدرولیز می‌کنند و محصولاتی تولید می‌کنند که دوباره به بسترهایی برای هیدرولیز بیشتر تبدیل می‌شوند. اکثر فیتازها قادرند پنج گروه از شش گروه فسفات را از اسید فیتیک جدا کنند. فیتازها بر اساس اولین موقعیت فسفات اسید فیتیک که هیدرولیز می شود، گروه بندی شده اند. کمیته نامگذاری آنزیم اتحادیه بین المللی بیوشیمی سه نوع فیتاز را بر اساس موقعیت اولین فسفات هیدرولیز شده تشخیص می دهد که عبارتند از 3-فیتاز (EC 3.1.3.8)، 4-فیتاز (EC 3.1.3.26) و 5-. فیتاز (EC 3.1.3.72). تا به امروز,بیشتر فیتازهای شناخته شده 3-فیتاز یا 4-فیتاز هستند,فقط یک HAP خالص شده از گرده زنبق و یک فیتاز PTP مانند از Selenomonas ruminantium subsp. lactilytica[20] به عنوان 5-فیتاز تعیین شده است.

خرید آنزیم فیتاز و ارتباط بیولوژیکی آن

فروش آنزیم فیتاز | بازرگانی رامش نژاد
فروش آنزیم فیتاز | بازرگانی رامش نژاد

خرید آنزیم فیتاز به جهت مصارف گوناگونی انجام میپذیرد اسید فیتیک و متابولیت‌های آن چندین نقش مهم در دانه‌ها  دارند که د مهم‌ترین آنها این است که اسید فیتیک به عنوان ذخیره فسفر, ذخیره انرژی, منبع کاتیون‌ها و منبع میو اینوزیتول (پیش ساز دیواره سلولی) عمل می‌کند. اسید فیتیک شکل اصلی ذخیره‌سازی فسفر در دانه‌های گیاهی و منبع اصلی فسفر در جیره‌های مبتنی بر غلات است که در عملیات‌های شدید دام استفاده می‌شود. فسفات آلی موجود در اسید فیتیک تا حد زیادی برای حیواناتی که آن را مصرف می کنند در دسترس نیست، اما فسفات معدنی که فیتاز آزاد می کند به راحتی جذب می شود. حیوانات نشخوارکننده می توانند از اسید فیتیک به عنوان منبع فسفر استفاده کنند,زیرا باکتری هایی که در روده آنها زندگی می کنند, تولیدکنندگان بسیاری از انواع فیتازها هستند. با این حال, حیوانات تک معده حامل باکتری‌هایی نیستند که فیتاز تولید کنند, بنابراین، این حیوانات نمی‌توانند از اسید فیتیک به عنوان منبع اصلی فسفر استفاده کنند و از طریق مدفوع دفع می‌شود. با این حال، انسان – به ویژه گیاهخواران و وگان ها به دلیل افزایش سازگاری میکروبیوم روده – می توانند میکروب هایی در روده خود داشته باشند که می توانند فیتاز تولید کنند که اسید فیتیک را تجزیه می کند.

اسید فیتیک و متابولیت های آن چندین نقش مهم دیگر در فرآیندهای فیزیولوژیکی یوکاریوتی دارند. به این ترتیب، فیتازها که اسید فیتیک و متابولیت های آن را هیدرولیز می کنند نیز نقش مهمی دارند. اسید فیتیک و متابولیت های آن در ترمیم DNA, بازیافت وزیکولی پوشیده شده با کلاترین,کنترل انتقال عصبی و تکثیر سلولی نقش دارند. نقش دقیق فیتازها در تنظیم اسید فیتیک و متابولیت های آن و نقش ناشی از آن در فرآیندهای فیزیولوژیکی که در بالا توضیح داده شد هنوز تا حد زیادی ناشناخته است و موضوع تحقیقات زیادی است.

گزارش شده است که فیتاز باعث ذات الریه حساسیت مفرط در انسان در معرض قرار گرفته در حالی که این آنزیم را به خوراک گاو اضافه می کند. جهت اطلاع از نحوه خرید آنزیم فیتاز با ما تماس بگیرید.

فروش آنزیم فیتاز در تغذیه طیور و کشاورزی

فیتاز توسط باکتری های موجود در روده حیوانات نشخوارکننده (گاو, گوسفند) تولید می شود و این امکان را برای آنها فراهم می کند تا از اسید فیتیک موجود در غلات به عنوان منبع فسفر استفاده کنند.غیر نشخوارکنندگان (حیوانات تک معده) مانند انسان, سگ, خوک, پرندگان و غیره فیتاز تولید نمی کنند. تحقیقات در زمینه تغذیه دام,ایده تکمیل خوراک با فیتاز را مطرح کرده است تا مواد مغذی مرتبط با فیتات مانند کلسیم, فسفر, مواد معدنی,کربوهیدرات ها,اسیدهای آمینه و پروتئین ها را در دسترس حیوانات قرار دهد.در کانادا، یک خوک اصلاح شده ژنتیکی به نام Enviropig، که توانایی تولید فیتاز در درجه اول از طریق غدد بزاقی خود را دارد, توسعه یافت و برای تولید محدود تایید شد.

خرید آنزیم فیتاز به عنوان مکمل خوراک دام – اغلب در طیور و خوک – برای افزایش ارزش غذایی مواد گیاهی با آزادسازی فسفات معدنی از اسید فیتیک (میو اینوزیتول هگزاکی فسفات) استفاده می شود. فیتاز را می توان از میکروب های تراریخته خالص کرد و اخیراً در گیاهان تراریخته کلزا,یونجه و برنج تولید شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *